Polityka prywatności

Polityka prywatności – Ochrona danych

Dane osobowe, które będą przesyłane podczas korzystania ze strony internetowej www.debski-proforma.pl będą przetwarzane zgodnie z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz obowiązującymi w danym momencie przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych (aktualnie jest to Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Każdy Użytkownik, który chciałby dowiedzieć się, czy zarejestrowaliśmy jakiekolwiek informacje osobowe na jego temat, powinien skontaktować się z Bartoszem Dębskim, korzystając z danych kontaktowych dostępnych w menu Kontakt. Każdy Użytkownik ma możliwość skorygować, zmodyfikować lub usunąć zarejestrowane przez nas informacje, w tym celu należy postępować według wyżej opisanej procedury. Przekazane nam dane osobowe traktujemy z należytą troską, gwarantując, iż wszelkie pozyskane dane przetwarzamy z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa wymaganymi przez prawo, od chwili gdy tylko je otrzymamy.

Administrator strony debski-proforma.pl nie przekazuje i nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub podmiotom, z wyjątkiem jednoznacznie wyrażonej zgody Użytkownika lub żądania udzielenia takiej informacji uprawnionym organom państwa zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Administrator może przekazywać zaufanym stronom trzecim, takim jak serwisy internetowe czy agencje reklamowe ogólne zestawienia statystyczne dotyczące oglądalności Serwisu oraz inne informacje związane z naszą witryną, które nie zawierają danych umożliwiających identyfikację Użytkowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji powyższych warunków użytkowania Serwisu. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie Użytkowników Serwisu na stronie www.debski-proforma.pl